Current report No 12/2021 / Raport bieżący nr 12/2021

May 05, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 12/2021 / Raport bieżący nr 12/2021

Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on May 5th, 2021

Date: 2021-05-05

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the adopted resolutions by the Annual General Meeting of Shareholders that was held on May 5th, 2021. 

At the same time, the Company informs that the Annual General Meeting of Shareholders has not resigned from any of the items on the agenda and there were no objections raised to the any of the adopted resolutions.

Adopted resolutions AGM 2021

Remuneration Report for 2020


 

Data sporządzenia:  2021-05-05

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05 maja 2021 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 05 maja 2021 roku. 

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podjęte uchwały ZWZA 2021

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.