Current report No 12/2023 / Raport bieżący nr 12/2023

May 10, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 12/2023 / Raport bieżący nr 12/2023

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc.

Date: 2023-05-10 

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 10th, 2023 reelected Mr. Siarhei Kostevitch and Mr. Marios Christou to the Board of Directors.

Mr. Siarhei Kostevitch, born in 1964, holds a master’s degree in radio engineering design from the Radio Engineering University of Minsk (1987). Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Center at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a series of articles on microelectronics design in local and worldwide specialist magazines. In 1990, Siarhei established a design and manufacturing business in Minsk, Belarus, and within 15 years has built it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Siarhei is the Chairman and the CEO of the Group.  

According to the submitted statement, Mr. Siarhei Kostevitch does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register. 

Mr. Marios Christou, born in 1968, holds a B.A., dual major in Accounting and Information Systems and Economics, from Queens College of the City University of New York (C.U.N.Y.) (1992), and an M.B.A. in International Finance from St. John's University, New York (1994). Marios is also a Certified Public Accountant (CPA) and a member of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Marios worked with Deloitte & Touche Limassol, Cyprus, for four years, as an audit manager. Marios then worked as a Financial Controller at Photos Photiades Breweries Ltd (part of the Carlsberg Group of companies) for three years. Marios joined the Company in August 2001 and is the Chief Financial Officer.  

According to the submitted statement, Mr. Marios Christou does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register. 


 

Data sporządzenia: 2023-05-10

Temat:

Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.                      

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Pana Siarhei Kostevitch i Pana Marios Christou.  

Pan Siarhei Kostevitch, urodzony w 1964 r., posiada tytuł magistra inżynierii radiowej na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku (1987 r.). W latach 1987-1992 Siarhei pracował jako członek Centrum Badawczego Uniwersytetu Radiotechnicznego w Mińsku, gdzie opublikował serię artykułów na temat projektowania mikroelektroniki w lokalnych i światowych czasopismach specjalistycznych. W 1990 roku Siarhei założył firmę projektowo-produkcyjną w Mińsku na Białorusi i w ciągu 15 lat przekształcił ją w wiodącego dystrybutora komponentów komputerowych w Europie Wschodniej i byłym Związku Radzieckim. Siarhei jest prezesem i dyrektorem generalnym Grupy. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Siarhei Kostevitch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Marios Christou, urodzony w 1968 r., posiada tytuł licencjata, podwójny kierunek w dziedzinie rachunkowości i systemów informacyjnych oraz ekonomii, uzyskany w Queens College of the City University of New York (C.U.N.Y.) (1992) oraz tytuł MBA w zakresie finansów międzynarodowych w St. John's Uniwersytet w Nowym Jorku (1994). Marios jest również biegłym rewidentem (CPA) i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych (AICPA). Marios przez cztery lata pracował w Deloitte & Touche w Limassol na Cyprze jako kierownik audytu. Następnie Marios przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (część firm Carlsberg Group). Marios dołączył do Spółki w sierpniu 2001 roku i jest dyrektorem finansowym. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marios Christou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.