Current report No 13/2020 / Raport bieżący nr 13/2020

May 06, 2020

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 13/2020 / Raport bieżący nr 13/2020

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc.

Date: 2020-05-06

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 6th, 2020 reelected Mr Siarhei Kostevitch and Mr Marios Christou to the Board of Directors.

Mr Siarhei Kostevitch, born in 1964. Siarhei Kostevitch is the CEO, President and Founder of the Group. He established a business of design and manufacturing in 1990 in Minsk, Belarus, and within 30 years built it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and former Soviet Union. Siarhei received a Master's degree in radio engineering design at the Radio Engineering University of Minsk in 1987.

Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Centre at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a series of articles on microelectronics design in local and world-wide specialist magazines.

According to the submitted statement, Mr Siarhei Kostevitch does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register.               

Marios Christou, born in 1968, Marios joined the Company in August 2001. Prior to this, Marios had worked as a Financial Controller at Photos Photiades Breweries Ltd (part of the Carlsberg Group of companies) for three years. Before this, Marios had also worked with Deloitte & Touche Limassol, Cyprus for four years, holding the position of an audit manager. Marios has a B.A. (1992), dual major; Accounting and Information Systems, and Economics - from Queens College of the City University of New York (C.U.N.Y.), and an M.B.A. (1994) in International Finance from St. John's University, New York. Marios is also a Certified Public Accountant (CPA) and a member of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

According to the submitted statement, Mr Marios Christou does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register.


 

Data sporządzenia:  2020-05-06

Temat: 

Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.                        

Treść raportu:                                               

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje, iż  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 06 maja 2020 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Pana Siarhei Kostevitch i Pana Marios Christou.

Pan Siarhei Kostevitch urodził się w 1964 roku. Siarhei Kostevitch jest prezesem oraz założycielem Grupy. W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś) firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 30 lat stała się wiodącym dystrybutorem podzespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunku inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Siarhei Kostevitch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marios Christou urodzony w 1968 r. Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd. (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marios Christou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.