Current report No 13/2021 / Raport bieżący nr 13/2021

May 05, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 13/2021 / Raport bieżący nr 13/2021

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend.

Date: 2021-05-05

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 5th, 2021 made a resolution on the payment of the dividend to the Company's shareholders. 

The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment of USD 0.20 cents per share in line with the recommendation of the Company's Board of Directors.  

All 55,500,000 shares in the Company are subject to the dividend. 

Therefore the total amount of dividend will amount to USD 11,100,000. 

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for May 17th, 2021 and the dividend pay-out date for May 27th, 2021.

Thus, the total dividend from the Company’s profit for 2020 including the interim dividend, will amount to USD 0.30 cents per share, which means a total payment of USD 16,650,000.


 

Data sporządzenia: 2021-05-05

Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 05 maja 2021 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. 

Dywidendą objęte są wszystkie 55.500.000 akcje Spółki. W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 11.100.000 USD. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 17 maja 2021 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 27 maja 2021 roku.

Tym samym,  całościowa dywidenda z zysku Spółki za 2020 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 16.650.000 USD.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.