Current report No 15/2021 / Raport bieżący nr 15/2021

May 05, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 15/2021 / Raport bieżący nr 15/2021

Retirement of Directors

Date: 2021-05-05 

Legal Basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that Mr Yuri Ulasovich - Executive Director and Mr Demos Demou - Non-executive Director of the Companyhave retired from their offices as being eligible not offered themselves for re-elections during the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on the 5th of May 2021. 

The Company wishes to thank Mr Demos Demou and Mr Yuri Ulasovich  their valuable contribution to ASBIS during their presence on the Board.

The Company wishes Mr Demos Demou and Mr Yuri Ulasovich  all success in their future endeavors. 

The Company will inform who will be taking their positions in due course.


 

Data sporządzenia:  2021-05-05

Temat: Zakończenie kadencji Dyrektorów. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje, że Pan Yuri Ulasovich - Dyrektor Wykonawczy oraz Pan Demos Demou - Dyrektor Niewykonawczy Spółki, jako upoważnieni, nie zgłosili swoich kandydatur do ponownego wyboru podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  („ZWZA”), które odbyło się w dniu 5 maja 2021 roku.  

Tym samym z chwilą odbycia ZWZA wygasły ich kadencje. Spółka pragnie podziękować Panu Demos Demou oraz Panu Yuri Ulasovich  za ich cenne wsparcie w działalności ASBIS podczas obecności w Radzie.

Spółka życzy Panu Demos Demou oraz Panu Yuri Ulasovich sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach. 

Spółka w odpowiednim czasie poinformuje, kto zajmie ich stanowiska.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.