Current report No 17/2021 / Raport bieżący nr 17/2021

May 07, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 17/2021 / Raport bieżący nr 17/2021

Appointment of an Executive Director

Date: 2021-05-07

Legal Basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that Mrs. Julia Prihodko has been appointed to the Board of Directors as an  Executive Director effective from May 7th, 2021. 

Julia Prihodko, born in 1982, holds a Masters (M.Sc.) in Psychology. Julia Prihodko started her career in a Ukrainian recruiting agency as a Recruiting Manager, held the position of Head of HR Department at “NOVA” Insurance Company and Investment Consulting Center for 2 years, and worked for PJSC "Insurance Company" Alfa Insurance" (part of the European private investment holding company ABH Holdings S.A. (ABHH)) for 7 years as Head of Human Resources Department. Julia joined the Company in May 2015 as Human Relation Manager of ASBIS Ukraine. She was promoted to the position of Chief Human Relations Officer in February 2019.  

According to the submitted statement, Mrs. Julia Prihodko does not run any other business competitive to the Company; she is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, her name does not appear in the Insolvent Debtors Register.


Data sporządzenia: 2021-05-07

Temat: Powołanie Dyrektora Wykonawczego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje, że Pani Julia Prihodko została powołana do Rady Dyrektorów jako Dyrektor Wykonawczy począwszy od dnia 7 maja 2021 r. 

Julia Prihodko, urodzona w 1982 roku, posiada tytuł magistra psychologii. Julia Prihodko rozpoczęła karierę w ukraińskiej agencji rekrutacyjnej jako Kierownik Działu Rekrutacji. Następnie przez 2 lata pełniła funkcję Kierownika Działu HR w Towarzystwie Ubezpieczeń „NOVA” i Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Przez kolejnych 7 lat pracowała na stanowisku Kierownika Działu Personalnego w PJSC „Towarzystwo Ubezpieczeń Alfa Ubezpieczenia” (część europejskiego holdingu inwestycyjnego ABH Holdings S.A. (ABHH)). Julia dołączyła do Spółki w maju 2015 r. zajmując stanowisko Kierownika ds. HR w ASBIS Ukraina. W lutym 2019 r. awansowała na stanowisko Dyrektora ds. HR w ASBIS. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Julia Prihodko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.