Current report No 19/2019 / Raport bieżący nr 19/2019

July 15, 2019

Current report

Current report No 19/2019 / Raport bieżący nr 19/2019

Acquisition of AVECTIS ALC

Date: 2019-07-15

Time of disclosure: 08:36 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc hereby informs, that on July 12th, 2019 Atlantech Ltd with its registered office in Ras Al Khaimah, U.A.E - subsidiary company of ASBIS signed an agreement according to which acquired 100% shares of a total nominal value of BYN 10,822.17 (USD 5,320.63) in AVECTIS ALC with its registered office in Minsk (Belarus).

Price for the purchased shares was BYN 1,166,909.69 (USD 573,701.91).

The acquired shares were financed from own funds.

AVECTIS ALC is a leading developer and a systems integrator in the Belarusian market in the field of control automation, security and other essential services for technological and infrastructure facilities.

The acquisition of AVECTIS ALC is another step towards the implementation of the ASBIS Group strategy to achieve a strong presence in the most promising IT segment - the corporate IT solutions and services.


Data sporządzenia: 2019-07-15

Godzina publikacji: 08:36 CET                  

Temat: Nabycie udziałów w spółce AVECTIS ALC

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku spółka zależna od ASBIS - Atlantech Ltd z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zawarła umowę nabycia 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.822,17 rubli białoruskich (5.320,63 USD) spółki AVECTIS ALC z siedzibą w Mińsku (Białoruś).

Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 1.166.909,69 rubli białoruskich (573.701,91 USD).

Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Atlantech.

AVECTIS ALC jest wiodącym na rynku białoruskim developerem i integratorem systemów w dziedzinie automatyzacji sterowania, bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług wsparcia dla obiektów technologicznych i infrastrukturalnych.

Przejęcie AVECTIS ALC jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Grupy ASBIS, tj. silnej obecności w najbardziej obiecującym segmencie IT - rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.