Current report No 19/2022 / Raport bieżący nr 19/2022

May 04, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 19/2022 / Raport bieżący nr 19/2022

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend

Date: 2022-05-04 

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces, that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 4th, 2022 made a resolution on the payment of the dividend to the Company's shareholders. 

The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment of USD 0.10 per share in line with the recommendation of the Company's Board of Directors.  

All 55,500,000 shares in the Company are subject to the dividend. 

Therefore the total amount of dividend will amount to USD 5,550,000. 

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for May 16th, 2022 and the dividend pay-out date for May 26th, 2022.   

Thus, the total dividend from the Company’s profit for 2021 including the interim dividend, will amount to USD 0.30 per share, which means a total payment of USD 16,650,000.


Data sporządzenia: 2022-05-04

Temat:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 04 maja 2022 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. 

Dywidendą objęte są wszystkie 55.500.000 akcje Spółki. 

W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 5.550.000 USD. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2022 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 26 maja 2022 roku.  

Tym samym, całościowa dywidenda z zysku Spółki za 2021 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 16.650.000 USD.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.