Current report No 20/2022 / Raport bieżący nr 20/2022

May 04, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 20/2022 / Raport bieżący nr 20/2022

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc.

Date: 2022-05-04

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 4th, 2022 reelected Mrs. Julia Prihodko and Mr. Constantinos Tziamalis to the Board of Directors.  

Mrs. Julia Prihodko, holds a Masters (M.Sc.) in Psychology. Julia Prihodko started her career in a Ukrainian recruiting agency as a Recruiting Manager, held the position of Head of HR Department at “NOVA” Insurance Company and Investment Consulting Center for 2 years, and worked for PJSC "Insurance Company" Alfa Insurance" (part of the European private investment holding company ABH Holdings S.A. (ABHH)) for 7 years as Head of Human Resources Department. Julia joined the Company in May 2015 as Human Relation Manager of ASBIS Ukraine. She was promoted to the position of Chief Human Relations Officer in February 2019. On the 7th of May 2021, Julia Prihodko was appointed to the Board of Directors as an Executive Director. 

According to the submitted statement, Mrs Julia Prihodko does not run any other business competitive to the Company; she is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, her name does not appear in the Insolvent Debtors Register.

Mr. Constantinos Tziamalis, born in 1975, holds a B.Sc. in Banking and Financial Services (1998) and a Masters (M.Sc.) in Finance (1999) from the University of Leicester. Constantinos Tziamalis worked at the private banking department of BNP Paribas in Cyprus and then joined a brokerage house, Proteas Asset Management Limited, for 3 years as Investor Accounts Manager. Constantinos joined the Company in January 2002 as Financial Project Manager.He was promoted to thehis current position as Corporate Credit Controller & Investor Relations in March 2003 and became Director of Risk and Investor Relations as of 23 April 2007. In January 2010 Constantinos has been also appointed as head of the FX Risk Management team. In February 2022, he was nominated to the newly created position of Deputy CEO of ASBIS Group.

According to the submitted statement, Mr. Constantinos Tziamalis does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register.


Data sporządzenia: 2022-05-04

Temat:

Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 04 maja 2022 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Panią Julię Prihodko oraz Pana Constantinos Tziamalis.  

Pani Julia Prihodko, posiada tytuł magistra (mgr) z psychologii. Julia Prihodko rozpoczęła karierę w ukraińskiej agencji rekrutacyjnej jako Kierownik Działu Rekrutacji. Następnie przez 2 lata pełniła funkcję Kierownika Działu HR w Towarzystwie Ubezpieczeń „NOVA” i Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Przez kolejnych 7 lat pracowała na stanowisku Kierownika Działu Personalnego w PJSC „Towarzystwo Ubezpieczeń Alfa Ubezpieczenia” (część europejskiego holdingu inwestycyjnego ABH Holdings S.A. (ABHH)). Julia dołączyła do Spółki w maju 2015 r. jako Menedżer ds. HR w ASBIS Ukraina. W lutym 2019 r awansowała na stanowisko Dyrektora ds. HR. W dniu 7 maja 2021 r. Julia Prihodko została powołana do Rady Dyrektorów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Julia Prihodko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.) oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Costas był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych.W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich, a od dnia 23 kwietnia 2007 r. jest dyrektorem ds. ryzyka i relacji inwestorskich. W styczniu 2010 r. został również powołany na stanowisko Szefa Zespołu Zarządzania Ryzykiem Walutowym. W lutym 2022 r. Pan Costas awansował na stanowisko Wiceprezesa Grupy ASBIS. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Constantinos Tziamalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.