Current report No 21/2022 / Raport bieżący nr 21/2022

May 04, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 21/2022 / Raport bieżący nr 21/2022

List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc that was held on May 4th, 2022.

Date: 2022-05-04

Legal basis: Art. 70(3) Act on Public Offering – AGM the list above 5%. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that the entity named below was the shareholder representing at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company („the AGM”) held on May 4th, 2022:KS Holdings Ltd which was entitled under shares held in the Company to 20,443,127 votes at the AGM, which accounted for 86.09% of the total number of votes present at the AGM and for 36.83% of the total number of votes in the Company as of the date of the AGM. 

At the Annual General Meeting of ASBISc Enterprises Plc 23,746,161 shares were represented.Data sporządzenia: 2022-05-04

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 4 maja 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("ZWZA”), które odbyło się w dniu 4 maja 2022 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na ZWZA była Spółka KS Holdings Ltd., której przysługiwało 20.443.127 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 86,09% liczby głosów na ZWZA oraz odpowiadało 36,83% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień ZWZA.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc reprezentowanych było łącznie 23.746.161 akcji.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.