Current report No 22/2019 / Raport bieżący nr 22/2019

July 22, 2019

Current report

Current report No 22/2019 / Raport bieżący nr 22/2019

Information on monthly estimated consolidated revenues of June 2019.

Date: 2019-07-22

Time of disclosure: 08:29 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that:

estimated consolidated revenues for June 2019 amounted to approx. USD 153 million and were approx. 15% lower as compared to revenues for June 2018 (USD 179 million).

The above data is based on the best possible estimation prepared by the Board and may differ slightly from final data.


Data sporządzenia:  2019-07-22

Godzina publikacji: 08:29 CET

Temat: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2019 r.   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.        

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach, ogłoszonej raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że:

szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec 2019 r. wyniosły ok. 153 mln USD i były o ok. 15% niższe od przychodów wypracowanych w czerwcu 2018 r. (179 mln USD).

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.