Current report No 22/2022 / Raport bieżący nr 22/2022

May 12, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 22/2022 / Raport bieżący nr 22/2022

Purchase of own shares

Date: 2022-05-12  

Legal basis: other regulations 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions between 6th May – 12th May 2022, purchased a total number of 40,000 own shares. 

The average unit price of the purchase was PLN 12.93 per share. 

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The purchased package is 0.072% of share capital and gives 40,000 votes (0. 072%) at the AGM. 

After this transaction, the Company has a total of 130,000 own shares, representing 0.234% of share capital and giving 130,000 votes 0.234%at the General Meeting of Shareholders.

Detailed information on the purchase of own shares the Company provides with the attachment.Data sporządzenia: 2022-05-12          

Temat: Nabycie akcji własnych 

Podstawa prawna: inne uregulowania 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 6 maja - 12 maja 2022 r. nabyła łącznie 40 000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 12,93 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Nabyty pakiet stanowi 0,072% kapitału zakładowego i daje 40 000 głosów (0,072%) na WZA. 

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie   130 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,234% kapitału zakładowego i dających 130 000 głosów (0,234%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.