Current report No 27/2018  / Raport bieżący nr 27/2018

October 22, 2018

Current report

Current report No 27/2018 / Raport bieżący nr 27/2018

Information on monthly estimated consolidated revenues of September 2018

Date: 2018-10-22

Time of disclosure: 09:05

Legal Ground:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that:
estimated consolidated revenues for September 2018 amounted to approx. USD 199 million and were approx. 37% higher as compared to revenues for September 2017 (USD 145 million).

The above data is based on the best possible estimation prepared by the Board and may differ slightly from final data.
 

Raport bieżący nr 27/2018

Data sporządzenia:  2018-10-22

Godzina publikacji: 09:05

Temat: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2018 r.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach, ogłoszonej raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że:
szacunkowe skonsolidowane przychody za wrzesień 2018 r. wyniosły ok. 199 mln USD i były o ok. 37% wyższe od przychodów wypracowanych we wrześniu 2017 r. (145 mln USD).

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.