Current report No 27/2023 / Raport bieżący nr 27/2023

November 08, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 27/2023 / Raport bieżący nr 27/2023

Resolution of the Board of Directors on payment of the interim dividend for 2023.

Date: 2023-11-08

Time of disclosure: 09:56 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (the "Company") hereby informs, that on November 8th, 2023 made a resolution on payment of the interim dividend from the Company's profit for 2023 with the total amount of USD 11,100,000.00. 

All 55,500,000 of the Company’s shares are subject to the interim dividend, which means USD 0.20 per share. 

The Board of Directors set the record date on November 27th, 2023 and the payment date on December 7th, 2023.  

The amount to be distributed as the interim dividend will not exceed the amount specified in the art. 169 of the Cyprus Code of Commercial Companies.Data sporządzenia: 2023-11-08

Godzina publikacji: 09:56 CET   

Temat:

Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2023 r. w łącznej wysokości 11.100.000,00 USD. 

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję. 

Rada Dyrektorów Spółki wyznaczyła dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy na 27 listopada 2023 r oraz dzień wypłaty dywidendy na 07 grudnia 2023 r. 

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie będzie przekraczała kwoty określonej w artykule 169 cypryjskiego kodeksu spółek handlowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.