Current report No 29/2018  / Raport bieżący nr 29/2018

November 06, 2018

Current report

Current report No 29/2018 / Raport bieżący nr 29/2018

Resolution of the Board of Directors on payment of the interim dividend for Y2018.

Date: 2018-11-06

Time of disclosure: 09:01

Legal Ground: Art. 17 ust.1 MAR – inside information.  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (the "Company") hereby informs, that on November 6th, 2018 made a resolution on distribution the interim dividend from the Company's profit for 2018 with the total amount of USD 2,775,000.00.

All 55,500,000 of Company’s shares are subject to the interim dividend, which means USD 0.05 per share.

The Board of Directors set the record date on December 7th, 2018 and the payment date on December 20th, 2018.

The amount to be distributed as the interim dividend will not exceed the amount specified in art. 169 of the Cyprus Code of Commercial Companies.

 

Raport bieżący nr 29/2018                       

Data sporządzenia: 2018-11-06

Godzina publikacji: 09:01                          

Temat:                                                           

Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2018 r. podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2018 r. w wysokości 2.775.000,00 USD.

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję.

Rada Dyrektorów Spółki wyznaczyła dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki na 7 grudnia 2018 r oraz dzień wypłaty zaliczki na 20 grudnia 2018 r.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie będzie przekraczała kwoty określonej w artykule 169 cypryjskiego kodeksu spółek handlowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.