Current report No 31/2019 / Raport bieżący nr 31/2019

October 04, 2019

ASBIS, Investor, shares, company

Current report No 31/2019 / Raport bieżący nr 31/2019

Purchase of own shares

Date: 2019-10-04

Legal basis: other regulations  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc  („the Company”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from July 15th, 2019, the Company during market sessions between 26 September and 3 October, 2019 purchased a total number of 24,000 own shares.

The average unit price of the purchase was PLN 2.37 per share

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.043% of share capital and gives 24,000 votes (0.043%) at the AGM.

After these transactions, the Company has a total of 231,389 own shares, representing 0.417% of share capital and giving 231,389  votes 0.417% at the General Meeting of Shareholders.


 

Data sporządzenia: 2019-10-04

Temat :Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 15 lipca 2019 r. Spółka podczas sesji giełdowych w okresie od 26 września do 03 października 2019 r. dokonała nabycia łącznie 24.000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 2,37 zł za akcję.

Wartość  nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,043% kapitału zakładowego i daje 24.000 głosów (0,043%) na WZA.

Po powyższych transakcjach Spółka posiada łącznie 231.389 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,417% kapitału zakładowego i dających 231.389 głosów (0,417%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.