Current report No 35/2022 / Raport bieżący nr 35/2022

August 23, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 35/2022 / Raport bieżący nr 35/2022

Purchase of own shares

Date: 2022-08-23

Legal basis: other regulations 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions between 16th – 23th August 2022, purchased a total number of 30,000 own shares. 

The average unit price of the purchase was PLN 15.70 per share. 

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The purchased package is 0.054% of share capital and gives 30,000 votes (0.054%) at the AGM. 

After this transaction, the Company has a total of 318,000 own shares, representing 0.573% of share capital and giving 318,000 votes 0.573%at the General Meeting of Shareholders.  

Detailed information on the purchase of own shares the Company provides with the attachment.


Data sporządzenia: 2022-08-23           

Temat: Nabycie akcji własnych 

Podstawa prawna: inne uregulowania 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 16 - 23 sierpnia 2022 r. nabyła łącznie 30 000 szt. akcji własnych.  

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 15,70 zł za akcję. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Nabyty pakiet stanowi 0,054% kapitału zakładowego i daje 30 000 głosów (0,054%) na WZA. 

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie   318 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,573% kapitału zakładowego i dających 318 000 głosów (0,573%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.