Current report No 37/2022 / Raport bieżący nr 37/2022

September 02, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 37/2022 / Raport bieżący nr 37/2022

Summary of the buy back program

Date: 2022-09-02 

Legal basis: other regulations 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”) hereby informs that the current buy back program, based on the  Resolution no. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting („EGM”) from March 28th, 2022, has come to end, due to the use of all funds that have been allocated for this purpose, i.e. the amount of USD 1,000,000. 

Within the currect buy back program, the Company during market sessions between 31st March 2022 – 01st September 2022, purchased a total number of 328,800 own shares. 

The average unit price of the purchase was PLN 13.32 per share. 

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The purchased package is 0.592% of share capital and gives 328,800 votes (0.592%) at the AGM.

The Board of Directors of the Company has not yet decided how to use the purchased own shares.

According to the resolution of the EGM, the shares purchased within the program could be held for a maximum of two years from acquisition.


Data sporządzenia: 2022-09-02           

Temat: Podsumowanie skupu akcji własnych

Podstawa prawna: inne uregulowania 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje o zakończeniu bieżącego programu skupu akcji własnych, określonego w Uchwale nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r.,  w związku z wykorzystaniem wszystkich środków jakie zostały przeznaczone  na ten cel tj. kwoty 1.000.000 USD.  

W ramach programu skupu akcji własnych Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 31 marca 2022 - 01 września 2022 r. nabyła łącznie 328 800 szt. akcji własnych. 

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 13,32 zł za akcję. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Nabyty pakiet stanowi 0,592% kapitału zakładowego i daje 328 800 głosów (0,592%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Zarząd Spółki nie podjął jeszcze decyzji o sposobie wykorzystania nabytych akcji własnych. 

Zgodnie z uchwałą NWZA akcje nabyte w ramach programu mogą być w posiadaniu Spółki maksymalnie przez dwa lata od ich nabycia.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.