Current report No 40/2022 / Raport bieżący nr 40/2022

November 02, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 40/2022 / Raport bieżący nr 40/2022

Resolution of the Board of Directors on payment of the interim dividend for 2022.

Date: 2022-11-02

Time of disclosure: 08:40 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (the "Company") hereby informs, that on November 2nd, 2022 made a resolution on payment of the interim dividend from the Company's profit for 2022 with the total amount of USD 11,100,000.00. 

All 55,500,000 of the Company’s shares are subject to the interim dividend, which means USD 0.20 per share. 

The Board of Directors set the record date on November 17th, 2022 and the payment date on December 1st, 2022.

The amount to be distributed as the interim dividend will not exceed the amount specified in the art. 169 of the Cyprus Code of Commercial Companies.


Data sporządzenia: 2022-11-02

Godzina publikacji:  08:40 CET  

Temat:

Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2022 r. w łącznej wysokości 11.100.000,00 USD. 

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję. 

Rada Dyrektorów Spółki wyznaczyła dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy na 17 listopada 2022 r oraz dzień wypłaty dywidendy na 01 grudnia 2022 r. 

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie będzie przekraczała kwoty określonej w artykule 169 cypryjskiego kodeksu spółek handlowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.