Current report No 5/2023 / Raport bieżący nr 5/2023

March 28, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 5/2023 / Raport bieżący nr 5/2023

Investment in Theramir Ltd.

Date: 2023-03-28

Time of disclosure: 08:15 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“ASBIS”) hereby informs that ASBIS signed an agreement according to which acquired 4.5% shares of the company Theramir Ltd with its registered office in Limassol (Cyprus).

The price for the purchased shares was EUR 800,000 

The acquisition was financed from the own Company’s funds.

Theramir Ltd is a Cypriot biotech company, founded in 2016, that deals with developing stem cell and RNA-based technologies for the diagnosis and treatment of cancer disease. Theramir's proprietary cancer therapeutics utilize microRNAs (miRNAs), a novel class of small non-coding RNAs that can regulate many genes and pathways involved in cancer growth and metastasis.

The investment in Theramir Ltd is a continuity of theASBIS Group's strategy is to diversify its activities by investing in companies from the biomedical sector that are at an early stage of development and which operate in a very promising market. 

In previous years ASBIS invested in biotechnology, companies including EMBIO Diagnostics Ltd, RSL Revolutionary Labs Ltd. and Promed Bioscience Ltd.Data sporządzenia: 2023-03-28

Godzina publikacji: 08:15 CET

Temat: Inwestycja w Spółkę Theramir Ltd.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“ASBIS”) niniejszym informuje, iż ASBIS zawarł umowę nabycia 4,5% udziałów spółki Theramir Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr).

Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 800.000 euro. 

Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki.

Theramir Ltd. to założona w 2016 roku cypryjska firma biotechnologiczna zajmująca się rozwojem technologii opartych na komórkach macierzystych i RNA do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Opatentowane leki przeciwnowotworowe Spółki wykorzystują mikroRNA (miRNA), nową klasę małych niekodujących RNA, które mogą regulować wiele genów i szlaków zaangażowanych we wzrost raka i przerzuty. 

Inwestycja w Theramir Ltd. jest kontynuacją strategii Grupy ASBIS, tj. dywersyfikacji działalności poprzez inwestycje w Spółki działające w sektorze biomedycyny, które są na wczesnym etapie rozwoju i działają na bardzo obiecującym rynku. 

W poprzednich latach ASBIS zainwestował w firmy biotechnologiczne, takie jak EMBIO Diagnostics Ltd, RSL Revolutionary Labs Ltd. i Promed Bioscience Ltd.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.