Current report No 6/2019 / Raport bieżący nr 6/2019

March 27, 2019

Current report

Current report No 6/2019 / Raport bieżący nr 6/2019

The resignation of non-executive Director

Date: 2019-03-27

Legal Basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that Mr Chris Pavlou - non-executive Director of the Company, has resigned from his position with the effective date of March 26th, 2019 for personal reasons.

His resignation was approved by the Company's Board of Directors.

The Company wishes to thank Mr Chris Pavlou his valuable contribution to ASBIS during his presence on the Board.

The Company wishes Mr Chris Pavlou all success in his future endeavors.

The Company will inform who will be taking the position of non-executive Director in due course.


Data sporządzenia:  2019-03-27

Temat: Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje, że Pan Chris Pavlou - Dyrektor niewykonawczy Spółki, złożył z powodów osobistych rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 26 marca 2019. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki. 

Spółka pragnie podziękować Panu Chris Pavlou  za jego cenne wsparcie w działalności ASBIS podczas obecności w Radzie.Spółka życzy Panu Chris Pavlou sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

Spółka w odpowiednim czasie poinformuje, kto zajmie stanowisko Dyrektora niewykonawczego.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.