Current report No 6/2021 / Raport bieżący nr 6/2021

March 29, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 6/2021 / Raport bieżący nr 6/2021

Appointment of a Non-Executive Director.

Date: 2021-03-29

Legal Basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that Mrs. Maria Petridou has been appointed to the Board of Directors as a  Non-Executive Director effective from March 29th, 2021. 

Mrs. Maria Petridou started her professional career at KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cyprus), holding the position of Audit Supervisor (1998-2002). Since 2002  Mrs. Maria Petridou has worked at EFG EUROBANK SA (Athens, Greece) as an Assistant Manager at Finance and Control Department. Between 2006 and 2007 she has worked for KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cyprus) as a Manager at Accounting Department. Since 2008 she has held the position of Finance Lead, SOX Compliance Office at MF GLOBAL LIMITED (London, UK). Between 2011 and 2012 she has worked for Versatile Apparel Ltd (London, UK), holding the position of Finance Director. Since 2013 she has worked as a Head of Fund Administration Services for AMF Horwath DSP (Limassol, Cyprus). Between 2016 and 2018  she has been engaged in accounting and financial services projects as a consultant. Since 2018 she has held the position of Chief Accountant at Agri Europe Cyprus Limited. 

Mrs. Maria Petridou received a Bachelor of Arts in accounting and financial management (1998) and was awarded  an Upper Second Class Honours degree at UNIVERSITY OF ESSEX (Colchester, England). She is a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 

According to the submitted statement, Mrs. Maria Petridou does not run any other business competitive to the Company; she is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, her name does not appear in the Insolvent Debtors Register.


 

Data sporządzenia:  2021-03-29

Temat: Powołanie Dyrektora Niewykonawczego. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje, że Pani Maria Petridou została powołana do Rady Dyrektorów jako Dyrektor Niewykonawczy począwszy od dnia 29 marca 2021 r.  

Pani Maria Petridou rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited. 

Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwersytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Petridou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.