Current report No 7/2019K / Raport bieżący nr 7/2019K

March 27, 2019

Current report

Current report No 7/2019K / Raport bieżący nr 7/2019K

The Board of Directors‘ recommendation on the final dividend for Y2018 - correction

Date: 2019-03-27

Time of disclosure: 14:16 CET

Legal Ground:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information.

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs about the correction of the current report no7/2019.

Initially:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on March 27th, 2019, based on audited consolidated financial statements of the Company's for Y2018,  made a resolution to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a final dividend out of the Y2018 net profit after tax.
The Board of Directors will recommend to the AGM to pay USD 0.05 per share, which gives a total amount of USD 2,775,000 out of the Y2018 net profit after tax.
Regardless of the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.
On 20th of December 2018, the Company paid out the interim dividend from the Company's profit for 2018 with the total amount of USD 2,775,000 which meant USD 0.05 per share

Should be:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on March 27th, 2019, based on audited consolidated financial statements of the Company's for Y2018,  made a resolution to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a final dividend out of the Y2018 net profit after tax.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay USD 0.05 per share, which gives an amount of USD 2,775,000 out of the Y2018 net profit after tax.
Regardless of the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.
On 20th of December 2018, the Company paid out the interim dividend from the Company's profit for 2018 with the total amount of USD 2,775,000 which meant USD 0.05 per share.
If the recommendation of the Board of Directors of ASBISc Enterprises is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders, the total dividend from the profit for 2018 may amount to USD 0.10 per share, which will mean a total payment of USD 5,550,000 from net profit after tax for 2018.


 

Data sporządzenia:  2019-03-27

Godzina publikacji: 14:16 CET

Temat: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r. - korekta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym przesyła korektę raportu bieżącego nr 7/2019.

Było:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok, podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2018 rok.
Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 2.775.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2018 rok.
Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 20 grudnia 2018 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku Spółki za 2018 rok w wysokości 2.775.000 USD, co stanowiło 0,05 USD na akcję.

Powinno być: 
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok, podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2018 rok.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 2.775.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2018 rok.
Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 20 grudnia 2018 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku Spółki za 2018 rok w wysokości 2.775.000 USD, co stanowiło 0,05 USD na akcję. 
W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2018 r. może wynieść 0,10 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2018 r.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.