Current report no.13 / Raport bieżący nr.13

May 13, 2008

Current report no.13 / Raport bieżący nr.13

Decision on dividend payment.

From: ASBISc Enterprises PLC

Issue date: 13 May 2008

Subject: Decision on dividend payment

Current report number: 13/2008


The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC hereby announces that the Board of Directors with its resolution dated 7 May 2008 decided that ASBISc Enterprises Plc will pay the dividend of USD 0.06 per share from Company’s 2007 profits. The record date is scheduled for 26 May 2008 and the payment date is scheduled for 11 June 2008.


Legal grounds: Paragraph 39 sec. 1 passage 7) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities.

Signed by:

/s/ Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director

 


Od: ASBISC Enterprises Plc

Data: 13 maja 2008 r.

Tytuł: Decyzja o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 13/2008


Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym informuje iż w swojej uchwale z dnia 7 maja 2008 r. podjęła decyzję o wypłacie przez ASBISc Enterprises Plc dywidendy w wysokości 0,06 dolarów amerykańskich na akcję z zysków za 2007 r. Dzień dywidendy ustalony został na 26 maja a dzień wypłaty dywidendy na 11 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych.


Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor Relacji Inwestorskich i Kredytu

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.