Current report no. 14 / Raport biezacy nr. 14

August 06, 2008

Current report no. 14 / Raport biezacy nr. 14

Change of the publication date of the Half-year 2008 report

From: ASBISc Enterprises PLC

Date of preparation: 06.08.2008

Topic: Change of the publication date of the Half-year 2008 report

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29, 2005 – issuers information duties

Current report no 14/2008

According to § 100 sec. 2 of the Regulation of the Council of Ministers of October 19, 2005 on current and periodical information provided by issuers of securities The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc hereby informs that it has decided to change the date of the publication of the consolidated 2008 Half-year report from August 17th 2008 (as written in current report no 1/2008 from January 9th 2008) to August 12th 2008. 


Od: ASBISC Enterprises Plc

Data sporzadzenia: 06.08.2008

Temat: Zmiana daty publikacji raportu półrocznego za pierwsze polrocze 2008 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej I warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach piublicznych – Obowiazki informacyjne emitentow

Raport biezacy nr 14/2008

Na podstawie § 100 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych Rada Dyrektorow ASBISC Enterprises Plc informuje, ze podjela decyzje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu polrocznego za pierwsze polrocze 2008 roku z 17 sierpnia 2008 r. (jak zostalo wskazane w raporcie biezacym nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.) na 12 sierpnia 2008 r.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.