Current report no.17 / Raport bieżący nr.17

October 03, 2008

Current report no.17 / Raport bieżący nr.17

Joining WSE Liquidity Support Program / Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Current report 17/2008

Subject: Joining WSE Liquidity Support Program
Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 of the Public Offering Act - current and periodical information

Message:

ASBISc ENTERPRISES PLC ("the Company") Board of Directors hereby informs, that the Company has joined Liquidity Support Program. ING Securities S.A. will be animator (market-maker). In addition the Company runs investor relations service on its website at: http://www.asbis.pl (Polish) and http://www.asbis.com (English). Investor Relations related news will be also announced at www.gpwinfostrefa.pl.
 

Signed by:
Constantinos Tziamalis
Investor Relations and Credit Director


Raport biezacy 17/2008


Temat: Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:         

Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka") informuje, iż Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Funkcję Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pełnić będzie ING Securities S.A. Dodatkowo Spółka prowadzi serwis relacji inwestorskich dostępny pod adresem: (polski) oraz (angielski). Informacje związane z relacjami inwestorskimi będą również publikowane na stronie www.gpwinfostrefa.pl.

Podpisano przez:
Constantinos Tziamalis
Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.