Current report no. 4/2008 / Raport bieżący nr. 4/2008

April 03, 2008

Current report no. 4/2008 / Raport bieżący nr. 4/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs that it has published the Report on Application of Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2007.

Current report # 4/2008

Subject: Publication of the Report on Application of Corporate Governance

Issued on: 3 April 2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs that it has published the Report on Application of Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2007.

Prepared according to: § 100 sec. 1 of the Regulation of the Council of Ministers of October 19, 2005 on current and periodical information provided by issuers of securities.

Signed by:
Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director

The Report is downloadable from this website via the following link:

Report on Application of Corporate Governance - English version

 


Raport bieżący nr: 4/2008

Data sporządzenia: 2008-04-03

Tytuł: Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc przesyła w załączeniu RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZA ROK FINANSOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 R.

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisano przez:
Tziamalis Constantinos
Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich

Report on Application of Corporate Governance - Polish version

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.