Current report no. 5/2008 / Raport bieżący nr: 5/2008

April 15, 2008

Current report no. 5/2008 / Raport bieżący nr: 5/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs that on 15 April 2008 the Company concluded a contract for the acquisition of the 80% of the share capital of MEGATREND d.o.o. Sarajevo.

From: ASBISC Enterprises Plc

Issued on: 15 April 2008

Subject: Acquisition of MEGATREND d.o.o. Sarajevo

Current report no. 5/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc  ("Company") informs that on 15 April 2008 the Company concluded a contract for the acquisition of the 80% of the share capital of MEGATREND d.o.o. Sarajevo, a distributor of IT products and components in Bosnia and Herzegovina, for the price of Euro 400,000. Under the agreement, the Company is granted with the option to acquire another 10% of the share capital of MEGATREND d.o.o. Sarajevo, exercisable within a period of two years after the acquisition date, at the price of Euro 50,000. The remaining 10% of the share capital will be distributed among key employees of MEGATREND d.o.o. Sarajevo. This acquisition is subject to approval by the Competition Council of Bosnia and Herzegovina which should be sought for during eight days after the contract is concluded.

MEGATREND d.o.o. Sarajevo is an established distributor having a history of more than 10 years of operations in the market of Bosnia and Herzegovina, distributing products of such brands as HP, IBM, LENOVO, APPLE, MGE, 3COM, ZyXEL, PHILIPS, TOSHIBA and DRAPER. This acquisition gives to ASBISC Enterprises PLC instant access to a new market with an existing infrastructure and customer base, as well as welcomes new vendors in its current portfolio. The customers in Bosnia and Herzegovina on their side will gain from increased selection of products and services available from the Company. MEGATREND d.o.o. Sarajevo had revenues of US$8.1 million and net profits after tax of US$64 thousand in fiscal year ended December 31, 2007.

Legal grounds: article 154 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005.


Signed by:

/s/ Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director


Od: ASBISC Enterprises Plc

Data: 15 kwietnia 2008 r.

Tytuł: Zakup MEGATREND d.o.o. Sarajevo

Raport bieżący nr: 5/2008

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  ("Spółka"), informuje iż w dniu 15 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła umowę zakupu 80% w kapitale zakładowym spółki MEGATREND d.o.o. Sarajewo, dystrybutora produktów i komponentów IT w Bośni i Hercegowinie. Wartość transakcji wyniosła 400.000 euro. Umowa zawiera również opcje zakupu kolejnych 10% w kapitale zakładowym Megatrend d.o.o. Sarajewo, która może być wykonana przez Spółkę w ciągu dwóch lat od daty zakupu, po cenie 50.000 euro. Pozostałe 10% kapitału zakładowego zostanie rozdystrybuowane wśród kluczowych pracowników MEGAREND d.o.o. Sarajevo. Transakcja zakupu MEGATREND d.o.o. Sarajewo musi zostać zaakceptowane przez Urząd Antymonopolowy Bośni i Hercegowiny, który rozpatrzy tą sprawę w ciągu ośmiu dni od daty zawarcia umowy. 

MEGATREND d.o.o. Sarajewo jest uznanym dystrybutorem, działającym na rynku Bośni i Hercegowiny od ponad 10 lat, dystrybuującym produkty takich marek jak HP, IBM, LENOVO, APPLE, MGE, 3COM, ZyXEL, PHILIPS, TOSHIBA i DRAPER. Zakup ten zapewni Spółce stały dostęp do nowego rynku poprzez istniejącą infrastrukturę i bazę klientów, jak również pozwoli na poszerzenie obecnego portfela dostawców. Zaś klienci w Bośni i Hercegownie zyskają większy wybór dostępnych produktów i usług. W 2007 r. przychody MEGATREND d.o.o. Sarajewo wyniosły 8,1 miliona USD zaś zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 64 tysiące USD.

Podstawa prawna: artykuł 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 czerwca 2005 r.

Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.