Current report no.7 / Raport bieżący nr.7

April 30, 2008

Current report no.7 / Raport bieżący nr.7

The Board of Directors publishes the content of the draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened on 7 May 2008.

From: ASBISC Enterprises PLC

Issue date: 30 April 2008

Subject: Content of draft resolutions for the AGM convened on May 7, 2008

Current report number: 7/2008


The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC hereby publishes the content of the draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened on 7 May  2008.

Legal grounds: Paragraph 39 sec. 1 passage 1 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities.

Signed by:

/s/ Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director

Current report no.7 with draft resolutions (PDF, 19KB)


 

Od: ASBISC Enterprises Plc

Data: 30 kwietnia 2008 r.

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 7 maja 2008 r.

Raport bieżący nr: 7/2008

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 7 maja 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych.

Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor Relacji Inwestorskich i Kredytu

Raport bieżący nr. 7 z projektami uchwał (PDF, 79KB)

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.