Current report #1 / Raport bieżący #1

October 22, 2007

Current report #1 / Raport bieżący #1

Zgodnie z § 10 pkt.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), ASBISc Enterprises PLC z siedzibą na Cyprze (Spółka) informuje, że od dnia 19 października 2007 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Constantinos Tziamalis.

Zgodnie z § 10 pkt.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), ASBISc Enterprises PLC z siedzibą na Cyprze (Spółka) informuje, że od dnia 19 października 2007 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Constantinos Tziamalis.


Jednocześnie, działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka w załączeniu przesyła Informację o ustaleniu Ceny Oferty oraz o liczbie Akcji Oferowanych wstępnie przydzielonych inwestorom.

download as PDFSetting the Offer Price and the number of Offer Shares

download as PDFUstalenie Ceny Oferty oraz liczby Akcji Oferowanych

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.