Current report No 03/2022 / Raport bieżący nr 03/2022

January 25, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 03/2022 / Raport bieżący nr 03/2022

Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25th, 2022.

Date: 2022-01-25

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders that was held on January 25th, 2022. 

At the same time, the Company informs that the Extraordinary General Meeting of Shareholders has not resigned from any of the items on the agenda and there were no objections raised to the adopted resolution.

Adopted resolution of the EGM


 

Data sporządzenia: 2022-01-25

Temat:

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2022 roku. 

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.

Uchwała NWZA

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.