Select year first
Show
lines
Total
5
lines found

Current Reports

October 30, 2007
Introduction of 55,475,248 Company’s shares to trading on the main market (Company’s shares are not designated with any series number)/ Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki (akcje Spółki nie są oznaczone seriami)
October 29, 2007
Registration in the NDS of 55,475,248 Company shares; admitting to trading on the main market 55,475,248 Company shares /Rejestracja w KDPW 55.475.248 akcji Spółki; dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki
October 26, 2007
Statement on the application of corporate governance standards binding on the WSE/ Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na GPW
October 26, 2007
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom
October 22, 2007
Zgodnie z § 10 pkt.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), ASBISc Enterprises PLC z siedzibą na Cyprze (Spółka) informuje, że od dnia 19 października 2007 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Constantinos Tziamalis.
https://investor.asbis.com/info/current-reports.xhtml
Select year first
All months