Show
lines
Total
28
lines found

Current Reports

April 23, 2009
Change of the hour of beginning of ASBISc Enterprises Plc’s Annual General Meeting of Shareholders convened to be held on May 5th, 2009 / Zmiana godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 5 maja 2009 r.
April 13, 2009
Convention of the Annual General Shareholders Meeting of ASBISc Enterprises Plc / Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc
March 11, 2009
Distribution agreements signed in first two months of 2009 / Umowy dystrybucyjne podpisane w pierwszych dwóch miesiącach 2009 roku
February 10, 2009
Information of the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC on the preliminary financial results of Q4 2008 / Informacja Rady Dyrektorów ASBIS Enterprises PLC o wstępnych wynikach finansowych w IV kwartale 2008 r.
February 04, 2009
Distribution agreement with Western Digital Corporation / Umowa dystrybucyjna z Western Digital Corporation
February 03, 2009
Purchase of the IT4PROFIT platform / Zakup platformy IT4PROFIT
January 14, 2009
List of current and periodical reports published in 2008 by ASBISc Enterprises Plc. / Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r. przez ASBISc Enterprises Plc.
January 02, 2009
Dates of publication of periodical reports in 2009 and information about publication of consolidated reports / Terminy publikacji raportуw okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu raportуw skonsolidowanych
https://investor.asbis.com/info/current-reports.xhtml
Select year first
All months