Select year first
Show
lines
Total
9
lines found

Archive

October 30, 2007
The offer price of ASBIS has been set at PLN 6.5 per ordinary share.
October 30, 2007
Introduction of 55,475,248 Company’s shares to trading on the main market (Company’s shares are not designated with any series number)/ Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki (akcje Spółki nie są oznaczone seriami)
October 29, 2007
Registration in the NDS of 55,475,248 Company shares; admitting to trading on the main market 55,475,248 Company shares /Rejestracja w KDPW 55.475.248 akcji Spółki; dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki
October 26, 2007
Statement on the application of corporate governance standards binding on the WSE/ Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na GPW
October 26, 2007
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom
October 22, 2007
Zgodnie z § 10 pkt.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), ASBISc Enterprises PLC z siedzibą na Cyprze (Spółka) informuje, że od dnia 19 października 2007 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Constantinos Tziamalis.
October 19, 2007
ASBIS is about to begin shipments of Lite-On’s new cenOmax branded digital photo frames.
October 10, 2007
ASBISC Enterprises Plc (ASBIS), one of the leading distributors of IT products in Central and Eastern Europe, the Baltic States, the former Soviet Union, the Middle East and North Africa published its offering prospectus. Based on the Maximum Price the company plans to raise approximately PLN 82,9 mln to implement its development strategy. The offering, will also involve a partial sell down by some of the existing shareholders, and the overall offer value might amount up to PLN 234 mln.
October 08, 2007
The Polish Financial Supervisory Authority (KNF) has approved the publication of a prospectus by ASBIS.
https://investor.asbis.com/info/newsarchive
Select year first
All months